FAQ

Veelgestelde vragen:

Is Wiper Eco Robot veilig?

Ja, Wiper Eco Robot is veilig. Toch raden wij u aan te controleren of er geen voorwerpen onder de 10 cm in hoogte op het gazon liggen die de robotmaaier kunnen beschadigen. Houd de maairobot bovendien buiten het bereik van kinderen.

 Is de omtrekkabel veilig of bestaat het risico op elektrische schokken?

De kabel is absoluut veilig, er loopt alleen laagspanning doorheen, net genoeg voor de robot om het werkgebied te herkennen met geen risico voor mensen.

Kan de omtrekkabel ingegraven worden?

Ja, het is mogelijk om de kabel 3 tot 4 centimeter diep te begraven. Het signaal is sterker wanneer het zo dicht mogelijk bij het oppervlak wordt begraven. De laatste 2 meter voor het laadstation wordt de kabel op het gazon gelegd.

Hoe kan Wiper herkennen waar hij moet maaien?

De sensoren van Wiper kunnen het signaal dat de omtrekkabel uitzendt herkennen, zodoende wordt het werkgebeid afgebakend. De uitzondering is het model Blitz, deze herkent het grasveld met grassensoren zodat het niet wordt verlaten.

Is de robotmaaier veilig voor mensen?

Ja, Wiper is voorzien van een CE-certificaat conform de normenstelsels. De werking stopt wanneer de robot wordt opgeheven of kanteld, ook het maaimes wordt dan automatisch uitgeschakeld. Natuurlijk blijft het een grasmaaier en dient dus buiten het bereik van kinderen en huisdieren te worden gehouden.

Wat is de maaibreedte?

 De maaibreedte kan afhankelijk van het model 25 cm, 29 cm of 36 cm zijn.

Hoe lang gaat een mes mee?

De bedrijfsduur van de messen hangt af van het type gras en de afmetingen van het grasveld. Voor een tuin van 3000 m² bedraagt de bedrijfsduur ongeveer 2 jaar.

Kan het laadstation voor de Wiper Eco Robot overal in de tuin geplaatst worden?

Het laadstation kan bijna overal geplaatst worden, met in acht name van de aanwijzingen in de handleiding. Tevens mag de lader niet blootgesteld worden aan weersinvloeden, water en directe warmte. De ruimte voor de zender en lader moet tevens goed geventileerd worden.

Wat moet er aan onderhoud worden uitgevoerd?

Het advies is om het onderstel van de robot regelmatig te reinigen. Controleer ook of het maaimes goed scherp is en kijk of de ingang van de robot maaier in het laadstation correct wordt uitgevoerd.
Na het seizoen voert uw dealer de noodzakelijke controles voor winteronderhoud uit, slijtonderdelen worden nagekeken en software updates worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er in geval van plotseling gebrek aan stroom of kortsluiting in de omtrekdraad?

De Wiper maairobot wordt onmiddellijk stilgelegd bij een stroomonderbreking.

Mijn tuin is heuvelachtig. Kan Wiper op hellingen werken?

Ja, Wiper kan op hellingen tot 27°-30° werken (afhankelijk van het model), zonder snelheids- of vermogensverlies en zonder risico op kantelen. Bij veel hellingen wordt aanbevolen om wielspikes te installeren.

Hoe lang duurt het om de accu(’s) op te laden?

 Alle modellen met uitzondering van de Blitz zoeken het laadstation automatisch, de laadtijd is ongeveer gelijk aan de werktijd van de Wiper robotmaaier.

Hoe lang duurt het om het gras te maaien?

Wiper maait ongeveer 300 tot 400 m² per uur. Voor een optimaal resultaat en een perfect gemaaid gazon wordt aanbevolen de robot dagelijks te laten werken.

Is Wiper effectief wanneer het gras lang is?

De Wiper robotmaaier is ontworpen om het gras op een bepaalde gewenste hoogte te houden. Wanneer het gras 2 tot 3 cm hoger staat dan het maaimes wordt aangeraden de maaischijf hoger in te stellen waarna het de daarop volgende dagen weer iets lager gezet kan worden tot de gewenste hoogte is bereikt.

 Hoe lang gaan de accu’s mee?

Dit hangt af van de omstandigheden en de grootte van het te onderhouden oppervlak, maar bij correct gebruik gaan de accu’s langer dan 900 volledige ladingen mee.

Kan Wiper werken wanneer het regent?

De regensensor functie op de Wiper Eco Robot kan zo worden ingesteld dat de robotmaaier in het geval van regen terugkeert naar het laadstation.

Kan de maaihoogte ingesteld worden?

Ja, de hoogte kan geregeld worden van 2 tot 8 cm (afhankelijk van het model).